top of page

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่
69/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

 

E-mail : office.greenthai@gmail.com

Tel: 02-888-1513 ต่อ 107

Fax: 02-888-1008

การจ้างงาน / สมัครงาน

หากต้องการสมัครงานโปรดส่งใบสมัครงาน, ประวัติส่วนตัว (Resume), พร้อมกับเอกสารด้านวุฒิการศึกษาต่าง ๆ 
มาที่: office.greenthai@gmail.com

 

 

ขอใบเสนอราคา: 

02-888-1513 ต่อ 107

bottom of page